Samisgarage

På min garageblogg lägger jag ut det senaste kring mina förehavanden i mitt garage och annat bilrelaterat.

Mellanspel

Kategori: Allmänt

I rask takt betas punkterna av på Resedagrün! Nu är det tempo som gäller!
Framplåtar check, främre hjulhus check. Härnäst trösklar. Därefter framskärmar.