Samisgarage

På min garageblogg lägger jag ut det senaste kring mina förehavanden i mitt garage och annat bilrelaterat.

Sista jobbet?

Kategori: Allmänt

OK, nu när karossjobbet och bromsjobbet är klart återstår det sista; den ojämna tomgången. Har gjort följande: justerat ventilspelet, justerat kamvinkeln, ställt in de nya brytarspetsarna enl specifikation, justerat förgasaren enligt verkstadshandboken. Men det vill sig inte, bluddreriet fortsätter. Fortsättning följer...