Samisgarage

På min garageblogg lägger jag ut det senaste kring mina förehavanden i mitt garage och annat bilrelaterat.

Mera, mera

Kategori: Allmänt

Den gamla balken var försvagad dels för att blästringen gjort materialet tunnare. Men även en gammal lagning i golvet intill balken är medskyldig. Så det blir både golv och balkbyte...