Samisgarage

På min garageblogg lägger jag ut det senaste kring mina förehavanden i mitt garage och annat bilrelaterat.

Flytt på logen

Kategori: Allmänt

En gång varje år besöker jag ladan där mina långliggare sover sin stilla Törnrosasömn. Förra året bytte ladan ägare och den nye bonden önskade att vi skulle flytta på Bubblan för att effektivisera utrymmet på logen. Den gången var vi fem man som försökte flytta på den men ett bakhjul hade låst sig (efter mer än 20 års stillestånd på exakt samma ställe) så det blev ogörligt. Nu kunde jag själv flytta på bilen efter att ha släppt loss den fastrostade bromstrumman. Passade på att grundligt tvätta bort all fågelskit och damm som täckte båda bilarna. Vevade runt motorerna några varv, så som jag gör varje år. Nu står de där, sida vid sida, och kan fortsätta slumra. Under de ventilerade bilskydden.