Samisgarage

På min garageblogg lägger jag ut det senaste kring mina förehavanden i mitt garage och annat bilrelaterat.

Koll på detaljer

Kategori: Allmänt

Likt många andra tänker även jag på detaljerna - färgmatchad gastub!